Pradžia

Lietuvos mažųjų žaidynių organizatorių posėdis

2017-06-20
Lietuvos mažųjų žaidynių organizatorių posėdis

2017 m. birželio 16 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete vyko Lietuvos mažųjų žaidynių organizatorių posėdis, kuriame dayvavo projekto organizatorių komanda iš visos Lietuvos.

Posėdžio tikslas – aptarti įvykusius 2017 m. Lietuvos mažųjų žaidynių etapus ir finalinį festivalį Jonavoje, aptarti ir nuspręsti priemonių planą, pagal kurį būtų įgyvendinamas projektas 2018 metais.

Įvertinus šių metų rezultatus, buvo nutarta:

  • Tobulinti pedagogų kvalifikaciją
  • Peržiūrėti metodines rekomendacijas
  • Burti Lietuvos mažųjų žaidynių organizatorių komandas apskrityse
  • Organizuoti informacijos sklaidą šiaurės ir rytų Lietuvoje.

Buvo pasidžiaugta augančiu susidomėjimu renginiu ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų didėjančiu noru įsitraukti į projektą. Susirinkusieji dėkojo Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijai už kokybišką ir reikalingą projektą.

Lietuvos mažųjų žaidynės - tai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos įgyvendinamas projektas.